بازدید سید شهریار حسینی رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز خدمات جامع سلامت کارچان

بازدید سید شهریار حسینی رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز خدمات جامع سلامت کارچان

۰۶ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۹:۰۹ کد : ۳۳۲۸۸ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۱۱
عرض تبریک سال نو به پزشک و همکاران ، نحوه ارائه خدمات به مراجعین توسط پزشک ، ماما و آزمایشگاه وضعیت داروخانه مرکز را در ایام نوروز بررسی نمود.
بازدید سید شهریار حسینی رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز خدمات جامع سلامت کارچان

بازدید سید شهریار حسینی رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز خدمات جامع سلامت کارچان

وی و ضمن عرض تبریک سال نو به پزشک و همکاران ، نحوه ارائه خدمات به مراجعین توسط پزشک ، ماما و آزمایشگاه وضعیت داروخانه مرکز را در ایام نوروز بررسی نمود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک تاکیدکرد همکاران ترتیبی اتخاذ کنند تا کلیه پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت جمعیت ثبت نام شده در سامانه سیب را امروز مورخ ۱۴۰۲.۱.۵به تفکیک جنس و سن استخراج نمایید .

کلید واژه ها: بازدید نوروز بهداشت اراک


نظر شما :