مدیر

تعداد بازدید:۴۲۴۳

ارب قوعلی خدمتک جوارحی

خدایا مرا قوی کن تا خدمت کنم

 


جامعه سالم جامعه ای است رو به پیشرفت و پویایی و نشاط و نوآوری علی الخصوص در امنیت و سلامت که ازجمله مصادیق نعمات الهی شمرده شده اند.
اینجانب اذعان می دارم مشارکت ارزنده و قابل تمجید کلیه خدمتگزاران عرصه سلامت در ارتقاء سطح سلامت جامع وتحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نقشی بی بدیل است و امید آن دارم با جلب مشارکت مردمی و هماهنگی بین بخشی و برون بخشی  گامهای ارزشمندی در جهت اعتلای سلامت جامعه برداریم.
                         مهندس سید شهریار حسینی
                                            سرپرست مرکز بهداشت شهرستان اراک