واحد دارویی.

تعداد بازدید:۳۴۸

فعالیتهای امور دارویی

1- تامین وتوزیع داروهای بهداشتی (طبق دارونامه )

2- خرید و توزیع داروهای مربوط به ورژن7  ترالی اورژانس جهت 20 ترالی اورژانس مراکز تحت پوشش

3- برگزاری جلسات آموزشی برای پزشکان ، ماماها و کارشناسان ناظر

4- نظارت بر عملکرد داروخانه های خصوصی تحت پوشش شامل :

داروخانه طلوع : روستاهای ( ابراهیم آباد ، مشهد میقان، مشهد الکوبه ، ساروق ،جیریا،مرزیجران ،هزاوه)

داروخانه دکتر خدمتی: روستاهای (گوار ،دینه کبود ،کرهرود)

داروخانه حضرت فاطمه (س):  روستاهای (مالک آباد ، خیر آباد ، امان آباد )

داروخانه دکتر ملکی : روستاهای (کارچان ، گاو خانه ، زینب کبری )

داروخانه دکتر احمدی : شهر داودآباد

داروخانه دکتر رجبیان : مرکزخدمات جامع سلامت شماره یک هپکو

داروخانه مرکزی سنجان : سنجان

5- ثبت و گزارش موارد عوارض دارویی جمع آوری شده شهرستان به معاونت غذا و دارو

6- بازدید و نظارت بر عملکرد خانه های بهداشت و پایگاههای سلامت شهری

7- تامین و توزیع کلیه تجهیزات مورد نیاز پایگاههای سلامت اعم از تجهیزات مامایی ، تزریقات و پانسمان

دندانپزشکی و آزمایشگاه

 8- همکاری بین بخشی جهت تهیه و تعویض دارو و تجهیزات مورد نیاز از بیمارستانها و بخش خصوصی

از ابتدای آذرماه 1401 طبق ورژن 22 ،پزشکان عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده مجاز به تجویز کلیه داروهای قابل تجویز توسط پزشک عمومی می باشند

کلید واژه ها: عملکرد دارو بهداشت اراک

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۴۰۱