مطالب مرتبط با کلید واژه

بهورز


استخدام بهورز

آگهی پذیرش و استخدام بهورز

تعداد ۷۰ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی ، مصاحبه و گزینش برای پذیرش در رشته شغلی بهورز به صورت پیمانی و قرارداد کارمعین در محل های تعیین شده

ادامه مطلب
آموزش سفیران سلامت

آموزش سفیران سلامت دانش آموز توسط دانشجویان پزشکی اجتماعی گالری

آموزش سفیران سلامت دانش آموز توسط دانشجویان پزشکی اجتماعی در مدرسه مقطع ابتدایی روستای مشهد میقان با هماهنگی واحد آموزش بهداشت مرکز بهداشت شهرستان اراک و بهورز خانه بهداشت مشهد میقان

ادامه مطلب
شورای بهورزی شهریور ماه

برگزاری شورای بهورزی شهریور ماه با حضور رییس مرکز بهداشت شهرستان اراک گالری

برگزاری شورای بهورزی شهریور ماه با حضور رییس مرکز و مدیر آموزشگاه بهورزی و اعضای این شورا در مورخ ۲۷ شهریور ماه در سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک

ادامه مطلب
۱۲ شهریورماه روز بهورز

پیام تبریک رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک بمناسبت ۱۲ شهریورماه روز بهورز

پیام تبریک رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک بمناسبت ۱۲ شهریورماه روز بهورز به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان اراک متن این پیام بشرح ذیل می باشد. ۱۲ شهریور ماه هرسال به پاس زحمات و خدمات ارزشمند بهورزان حوزه سلامت و بهداشت در اولین سطح  نظام ارائه خدمات روز بهورز نامیده شده است.

ادامه مطلب