مطالب مرتبط با کلید واژه

پیشگیری


پیشگیری از ابتلا به سرطان

برگزاری جلسه آموزشی کارشناسان بهداشت حرفه ای با موضوع پیشگیری از ابتلا به سرطان گالری

برگزاری جلسه آموزشی کارشناسان بهداشت حرفه ای با موضوع پیشگیری از ابتلا به سرطان و همچنین مدیریت کمیته فنی و بهداشت کار در مورخ ۹ بهمن ۱۴۰۲،سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک

ادامه مطلب
۱۵ بهمن ماه روز جهانی مبارزه با سرطان
روز جهانی مبارزه با سرطان

۱۵ بهمن ماه روز جهانی مبارزه با سرطان

 ۱۵بهمن ماه مطابق با ۴ فوریه توسط WHO به عنوان روز جهانی مبارزه با سرطان نام گذاری شده است ، به دلیل اهمیت وابعاد موضوع وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی (۷تا ۱۵ بهمن ماه) رابه عنوان هفته پویش ملی مبارزه با سرطان در نظر گرفته است

ادامه مطلب
کمیته داخلی پیشگیری از اچ ای وی

برگزاری کمیته داخلی پیشگیری از اچ ای وی با هدف ترغیب مشارکت خدمت گیرندگان در جهت تشخیص و افزایش بیماریابی

کمیته داخلی پیشگیری از اچ ای وی با هدف ترغیب مشارکت خدمت گیرندگان در جهت تشخیص و افزایش بیماریابی و مشارکت واحدهای ستادی در اطلاع رسانی و انجام کمپین ۲۰ ۲۰ .شعار روز جهانی ایدز ارتقاء خدمات تشخیصی با مشارکت عمومی

ادامه مطلب
پیشگیری از اچ ای وی

جلسه آموزشی مراقبین سلامت با موضوع پیشگیری از اچ ای وی با رویکرد نوین آموزشی گالری

جلسه آموزشی مراقبین سلامت با موضوع پیشگیری از اچ ای وی با رویکرد نوین آموزشی با هدف ترغیب مشارکت خدمت گیرندگان در جهت تشخیص و افزایش بیماریابی طی ۳ روز در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان اراک

ادامه مطلب
روز جهانی هپاتیت (۲۸ جولای مصادف با ۶ مرداد)

روز جهانی هپاتیت (۲۸ جولای مصادف با ۶ مرداد)،" با شعارشما فقط یک زندگی و فقط یک کبد دارید. هپاتیت می تواند هر دو را ویران کند.

"شما فقط یک زندگی و فقط یک کبد دارید. هپاتیت می تواند هر دو را ویران کند. کبد شما هر روز بیش از ۵۰۰ عملکرد حیاتی را بی صدا انجام می دهد تا شما را زنده نگه دارد.

ادامه مطلب
جلسه آموزشی پیشگیری از HIV بر اساس رویکرد نوین

برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از HIV بر اساس رویکرد نوین گالری

برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از HIV بر اساس رویکرد نوین جهت ماماهای مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستای در مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۰ سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک

ادامه مطلب
جلسه هماهنگی اقدامات پیشگیرانه کرونا

برگزاری جلسه هماهنگی اقدامات پیشگیرانه موج جدید احتمالی کرونا گالری

برگزاری جلسه هماهنگی اقدامات پیشگیرانه موج جدید احتمالی کرونا با حضور رئیس مرکز ، معاون و کلیه کارشناس مسئولان ستاد مرکز بهداشت شهرستان اراک در مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱

ادامه مطلب