مطالب مرتبط با کلید واژه

رییس


معرفی

معرفی

ارب قوعلی خدمتک جوارحی خدایا مرا قوی کن تا خدمت کنم    سید شهریار حسینی رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک -سید شهریار حسینی متولد1347شهرستان شازند  - دانش آموخته دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک -  فارغ التحصیل رشته کارشناس ارشد آموزش بهداشت - کارشناس مسئول بیماریها -رئیس ...