زایشگاه

تعداد بازدید:۹۸۳

بخش زایشگاه

در طبقه همکف ساختمان جدید ساخته شده توسط خیر محترم که در تمام ایام هفته فعال است دارای 4 تخت ،دارای تخت ژنیکو و اتاق ال دی آرمی باشد.
پزشک بخش:متخصص زنانمی باشد
پرسنل درمان :کارشناس پرستاری و مامائی


تلفن تماس :08637222120-4     داخلی :123

آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۳۹۷