ICU

تعداد بازدید:۹۰۶

بخش ICU این مرکز شامل 4 تخت ICU  می باشد.

بیماران بخش ICU شامل:

  • بیمارانی که پس از جراحی نیاز به مراقبت ویژه دارند.
  • بیمارانی که کاهش سطح هوشیاری دارند.
  • بیمارانی که از نظر تنفس مشکل دارند و باید تحت مراقبت با ونتیلاتور باشند.

کلید واژه ها: ICU