عفونی

تعداد بازدید:۵۲۵

بخش عفونی

در طبقه همکف بیمارستان در تمام ایام فعال است دارای 16 تخت می باشد
پزشک بخش:متخصص عفونی می باشد
پرسنل درمان :کارشناس پرستاری


تلفن تماس :08637222120-4     داخلی :104

آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۳۹۷