داخلی

تعداد بازدید:۸۷۹

بخش داخلی

در طبقه همکف بیمارستان در تمام ایام فعال است دارای 16 تخت می باشد
پزشک بخش:متخصص داخلیمی باشد
پرسنل درمان :کارشناس پرستاری


تلفن تماس :08637222120-4     داخلی :104

کلید واژه ها: داخلی