دیالیز

تعداد بازدید:۹۶۰

بخش دیالیز

در طبقه همکف بیمارستان در تمام ایام فعال است دارای 6 تخت می باشد
پزشک بخش:متخصص داخلی می باشد
پرسنل درمان :کارشناس پرستاری


تلفن تماس :08637222120-4     داخلی :104

کلید واژه ها: دیالیز