بخش هماتولوژی ۱

تعداد بازدید:۸۴۶۸

نام بخش : هماتولوژی - آنکولوژی
 

رئیس بخش: دکتر هما رضوی
 
  سرپرستار : سرکار خانم فاطمه بهرامی
   مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
 

  پزشکان بخش:
 

       دکتر مرجان مهری        فوق تخصص هماتولوژی - انکولوژی
      دکتر هما رضوی      فوق تخصص هماتولوژی -  انکولوژی 
       دکتر عفت مشهدی            فوق تخصص هماتولوژی - انکولوژی  پرسنل: 

   - کارشناس پرستاری                خانم               22 نفر

    - کمک پرستار                         خانم              1 نفر

    -بهیار                                     

     - منشی                               خانم               1 نفر

     - خدمات                               خانم و آقا        5نفر
   
   تعداد تخت: 28

  خدمات ارائه شده در بخش :

   در این بخش بیماران خون و سرطان پذیرش و بستری می شوند و اقدامات فوق تخصصی خون شامل موارد ذیل در این بخش انجام می شود:
   - بیوبسی و آسپیراسیون مغز استخوان و تفسیر آن توسط  هماتولوژیست
  - انجام لام خون محیطی و تفسیر آن توسط هماتولوژیست
  - درمان و انجام مراقبت های پرستاری از بیماران مبتلا به سرطان خون و سایر مشکلات خونی
 اقدامات تخصصی انکلولوژی:
  - انجام شیمی درمانی به روش های خوراکی ، تزریقی و داخل نخاعی
  - انجام مراقبت های قبل ، حین و بعد از انجام شیمی درمانی و آموزش عوارض دارو ها به بیماران

 
آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۲