بخش هماتولوژی۲

تعداد بازدید:۱۰۹۶

ام بخش : هماتولوژی2

    رئیس بخش:دکتر مرجان مهری

 
  سرپرستار : سرکار خانم شبنم شیراوند
   مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
 

  پزشکان بخش:
 

       دکتر مرجان مهری        فوق تخصص هماتولوژی - انکولوژی
      دکتر هما رضوی       فوق تخصص هماتولوژی -  انکولوژی 
       دکتر عفت مشهدی            فوق تخصص هماتولوژی - انکولوژی  پرسنل: 

   - کارشناس پرستاری                خانم             27 نفر
   -کمک پرستار

    -بهیار

    -منشی                                خانم              1 نفر

     -خدمات                               خانم و آقا      5نفر
   تعداد تخت: 28

  خدمات ارائه شده در بخش :

   در این بخش بیماران خون و سرطان پذیرش و بستری می شوند و اقدامات فوق تخصصی خون شامل موارد ذیل در این بخش انجام می شود:
   - بیوبسی و آسپیراسیون مغز استخوان و تفسیر آن توسط  هماتولوژیست
  - انجام لام خون محیطی و تفسیر آن توسط هماتولوژیست
  - درمان و انجام مراقبت های پرستاری از بیماران مبتلا به سرطان خون و سایر مشکلات خونی
 اقدامات تخصصی انکلولوژی:
  - انجام شیمی درمانی به روش های خوراکی ، تزریقی و داخل نخاعی
  - انجام مراقبت های قبل ، حین و بعد از انجام شیمی درمانی و آموزش عوارض دارو ها به بیماران

 
آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۲