رادیوتراپی-آنکولوژی۲

تعداد بازدید:۱۶۱۷

نام بخش:رادیوتراپی-آنکولوژی2

رئیس بخش : جناب آقای دکتر جمشید انصاری

سرپرستار: خانم الهه سلیمانی

تعداد پرسنل:21 نفر

پرستار:15نفر

کمک پرستار:1نفر

منشی:1 نفر

خدمات:4 نفر

نام پزشکان بخش:دکتر جمشید انصاری - دکتر آذین احمری-دکتر رضوان حسینیان- دکتر رباب عبدی- دکتر سیامک بابایی

این بخش با 18 تخت فعال آماده ارائه خدمت به بیماران مبتلا به سرطان بوده و خدماتی از قبیل:

 - شیمی درمانی بیماران مبتلا به انوع سرطان به غیر از بیماری های خون و هماتولوژی 
 - مراقبت های پرستاری و پزشکی از بیماران بستری بخش پرتو درمانی
- خدمت رسانی به بیماران سرطانی بستری
  تلفن مستقیم: ---
  تلفن داخلی: 256 - 264

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۲