آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
قانون بودجه سال ۱۴۰۱قانون بودجه۲۵ اسفند ۱۴۰۰
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۴۰۱شیوه نامه تدوین و پایش
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایرانقانون برنامه پنج ساله توسعه
قانون تشکیل هیات امناء و اعضاء هیات امناء دانشگاههاسایر قوانین
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورسایر قوانین
آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهآئین نامه ها
آئین نامه داخلی هیات امناء دانشگاهآئین نامه ها
کتاب آئین نامه (مجموعه)آئین نامه ها
آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههاآئین نامه ها
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰قانون بودجه۲۵ فروردین ۱۴۰۰
قانون بودجه سال ۱۴۰۰قانون بودجه۲۶ اسفند ۱۳۹۹
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۴۰۰شیوه نامه تدوین و پایش
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹قانون بودجه۳۱ فروردین ۱۳۹۹
قانون بودجه سال ۱۳۹۹قانون بودجه۲۶ اسفند ۱۳۹۸
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۳۹۹شیوه نامه تدوین و پایش
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸قانون بودجه۲۸ فروردین ۱۳۹۸
قانون بودجه سال ۱۳۹۸قانون بودجه۲۶ اسفند ۱۳۹۷
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۳۹۸شیوه نامه تدوین و پایش
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷قانون بودجه۱۵ فروردین ۱۳۹۷
قانون بودجه سال ۱۳۹۷قانون بودجه۲۶ اسفند ۱۳۹۶