آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی (۱۳۹۹-۱۳۹۵) حوزه بخشی (۲)قانون برنامه پنج ساله توسعه
سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازیقوانین و مقررات
قانون اساسیقوانین و مقررات
سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعهقانون برنامه پنج ساله توسعه
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعهقانون برنامه پنج ساله توسعه
قانون برنامه عمرانی چهارم پیش از انقلاب (از ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱)قانون برنامه عمرانی پیش از انقلاب
قانون برنامه عمرانی سوم پیش از انقلاب (از ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۷)قانون برنامه عمرانی پیش از انقلاب
قانون برنامه عمرانی دوم پیش از انقلاب (از ۱۳۳۴تا ۱۳۴۱)قانون برنامه عمرانی پیش از انقلاب
قانون برنامه عمرانی اول پیش از انقلاب (از ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳)قانون برنامه عمرانی پیش از انقلاب
بیانیه «گام دوم انقلاب» خطاب به ملت ایرانقوانین و مقررات
نامه مربوط به هرگونه صدور بخشنامه منوط به تصویب هیات امنا و اشاره به مصوبه مربوطه شودنامه ها
نامه مربوط به تشکیل جلسات درون دانشگاهی برای پاره ای از مصوباتنامه ها
نامه برگزاری جلسات در مواقع لزوم توسط خود دانشگاهنامه ها
میزان تحقق برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۴۰۰برنامه عملیاتی دانشگاه
میزان تحقق برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۹۹برنامه عملیاتی دانشگاه
میزان تحقق برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۹۸برنامه عملیاتی دانشگاه
میزان تحقق برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۹۷برنامه عملیاتی دانشگاه
میزان تحقق برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۹۶برنامه عملیاتی دانشگاه
آئین نامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمکهای مردمی مصوبآئین نامه ها
آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشورآئین نامه ها