آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۳۹۷شیوه نامه تدوین و پایش
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶قانون بودجه۰۵ فروردین ۱۳۹۶
قانون بودجه سال ۱۳۹۶قانون بودجه۲۵ اسفند ۱۳۹۵
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۳۹۶شیوه نامه تدوین و پایش
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵قانون بودجه۰۴ خرداد ۱۳۹۵
قانون بودجه سال ۱۳۹۵قانون بودجه۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۳۹۵ فصل دومشیوه نامه تدوین و پایش
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۳۹۵شیوه نامه تدوین و پایش
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۳۹۴شیوه نامه تدوین و پایش
آیین نامه استفاده از اعضای هیات علمی مدعومصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
تفویض صلاحیت انتخاب روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیمصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی۲۸ تیر ۱۳۹۰
آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیمصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی۱۱ اسفند ۱۳۸۹
آیین نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها ۱۳۸۶.۰۴.۱۹مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامتمصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی مصوب ۱۳۹۴.۱۲.۱۸مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
سیاست کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی تحقیقات و فناوری) مصوب ۱۳۹۳.۰۶.۲۹سیاست کلی نظام
سیاست کلی سلامت مصوب ۱۳۹۳.۰۱.۱۸سیاست کلی نظام
معرفی امکانات سامانه پایش برنامه عملیاتیمطالب آموزشی
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتقوانین و مقررات
بررسی سند برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حوزه آمایش توسعه و توازن منطقه ایقانون برنامه پنج ساله توسعه