ریاست دانشکده دندانپزشکی

تعداد بازدید:۸۸۹۸
  

نام و نام خانوادگی: دکتر آزاده خزائی زاده

رشته تحصیلی: متخصص دندانپزشکی ترمیمی

پست الکترونیک: azdkh@arakmu.ac.ir

تلفن مستقیم: 33691355 - 086

شماره تماس داخلی: ..............................

آدرس: اراک ، بلوار قدس ، کوی گلستان ، مجتمع دانشگاهی الغدیر ، دانشکده دندانپزشکی

سوابق اجرایی

 • استادیاز بخش دندانپزشکی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی اراک از سال 1399 تا کنون
 • مدیر بخش مرکز مطالعه و توسعه آموزش از سال 1399 تا 1402
 • معاون آموزشی دانشکده از سال 1400 تا 1402

شرح وظایف

 

 • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود.
 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی دانشکده.
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی. دانشکده.
 • ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابعه.
 • ارزیابی فعالیت سالیانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه.
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با معاونین دانشگاه جهت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در دانشکده.
 • نظارت بر عملکرد کادر غیرهیات علمی دانشکده و ارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران
  واحدهای تابعه و حل مشگلات مربوطه و ایجاد انگیزه و امید و پویایی در کلیه نیروهای زیر مجموعه دانشکده.​​​​​​

 

کلید واژه ها: دندانپزشکی ریاست دانشکده دندانپزشکی دکتر آزاده خزائی زاده

آخرین ویرایش۱۰ آبان ۱۴۰۲