ریاست دانشکده دندانپزشکی

تعداد بازدید:۶۰۷۹
  

نام و نام خانوادگی:  دکتر احسان مومنی 

رشته تحصیلی: متخصص تشخیص و بیماری های دهان 

پست الکترونیک: e.momeni@arakmu.ac.ir

تلفن مستقیم: 33691355 - 086

شماره تماس داخلی: ............

آدرس: اراک هپکو خیابان نواب صفوی  رو به روی اداره پست مرکزی دانشکده دندانپزشکی

سوابق اجرایی

  • ریاست دانشکده دندانپزشکی اراک از سال 1391 تا 1394
  • هیئت علمی گروه تشخیص و بیماریهای دهان از سال 1391 تا کنون

شرح وظایف

  • نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغ شده توسط حوزه ریاست محترم دانشگاه، معاونین محترم دانشگاه و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی
  • شرکت در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ابلاغ و اجرای صحیح مصوبات شورا در دانشکده
  • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، درمانی، پژوهشی اعضای هیئت علمی و درمانی دانشکده
  • ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابع دانشکده
  • نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده
  • ارزیابی کار ماهانه دانشکده و کلینیک تخصصی دندانپزشکی و گزارش آن به معاونت محترم آموزشی و ریاست محترم دانشگاه

کلید واژه ها: دندانپزشکی ریاست احسان مومنی دانشکده دندانپزشکی

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۴۰۱