دفتر توسعه آموزش (EDO)

تعداد بازدید:۹۹۴

هدف دفتر توسعه آموزش(EDO) توانمند سازی اعضای هیات علمی در راستا پیشبرد اهداف عالی در رسیدن به بالاترین سطح آموزشی و ارزشیابی مکرر دانشجویان و اساتید جهت برنامه ریزی دقیق برای پیشرفت روزافزونشان در حوزه های مختلف است


هدف کلی
ارتقاء سطح آموزش در دانشکده


اهداف اختصاصی
تقویت مشارکت های علمی اعضای هیات علمی در مسائل آموزشی
رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
بهبود کیفیت تدریس دروس تئوری، عملی و کار آموزی کادر علمی دانشکده
نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی
برگزاری کارگاه ها و سمینارهایی در مورد فناوری و کار آفرینی و تشویق اعضای هیئت علمی و دانشجویان در جهت حرکت در این زمینه
تهیه بسته های آموزشی در جهت افزایش اطلاعات و توانمند سازی اعضای هیئت علمی

 

کلید واژه ها: اهداف دفتر توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۴۰۰