مطالب مرتبط با کلید واژه

اهداف


دفتر توسعه آموزش (EDO)

هدف دفتر توسعه آموزش(EDO) توانمند سازی اعضای هیات علمی در راستا پیشبرد اهداف عالی در رسیدن به بالاترین سطح آموزشی و ارزشیابی مکرر دانشجویان و اساتید جهت برنامه ریزی دقیق برای پیشرفت روزافزونشان در حوزه های مختلف است هدف کلی ارتقاء سطح ...

اهداف  ژورنال کلاب

اهداف  ژورنال کلاب :     از آنجا که بیان واضح اهداف یک تجربه ی یادگیری، مرحله ی مهم از یاد دادن است ، باید از ابتدا، برای جلسات ژورنال کلاب که می خواهیم برگزار نماییم ،هدف یا اهداف روشن تعریف و مشخص ...