دفتر ریاست دانشکده دندانپزشکی

تعداد بازدید:۱۱۸۰

نام ونام خانوادگی : جناب آقای مجید خالقی                      
سمت:  مسئول دفتر ریاست دانشکده دندانپزشکی
شماره تماس:  33691355-086  

 

 

شرح وظایف:
دریافت و تنظیم کلیه مکاتبات و نامه های وارده به دفتر مدیریت
تنظیم وقت جلسات و ملاقاتهای مدیریت
پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی
پیگیری نامه های ارجاعی مدیر
انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق

 

 

کلید واژه ها: مجید خالقی مسئول دفتر دانشکده دندانپزشکی

آخرین ویرایش۱۴ تیر ۱۴۰۰