پرسش‌های متداول


چه رشته هایی در این دانشکده تدریس می شود؟

فعلارشته شنوایی شناسی، کاردرمانی و گفتاردرمانی در مقطع کارشناسی  در این دانشکده تدریس می شود.

کلید واژه ها: تدریس

آیا دانشکده مراکز درمانی  جهت درمان  و کارآموزی و کارورزی  دارد؟  

این دانشکده علاوه برداشتن  دو کلینیک بنام طلوع و باغچه بان که مختص دانشکده  است با بیمارستان امیر کبیر و امیرالمومنین(ع) و ولیعصر(عج) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک  با مراکز نگهداری سالمندان حاجی اباد وابراهیم اباد و برخی مراکز توانبخشی زیر نظر بهزیستی  از جمله آموزش و پرورش استثنایی و شرکت آلومینیم... قرار داد جهت اموزش دانشجو یان دارد 

کلید واژه ها: مراکز قرارداد شرکت آلومینیم

محل تشکیل کلاس های نظری درکدام ساختمان است؟  

همه کلاس های نظری بجز واحدهایی که با دانشکده هایی دیگر مشترک است در ساختمان شماره 2 مکان فعلی دانشکده واقع در کوی گلستان  برگزار می شود.برخی واحد های درسی مشترک در صورت بحد نصاب نرسیدن در ساختمان شماره 1(پیامبراعظم) واقع در سردشت برگزار می شوند که وسایل ایاب و ذهاب جهت حضور بموقع در کلاس هافراهم می باشد.

کلید واژه ها: کلاس