امکانات و تجهیزات

تعداد بازدید:۱۴۱۰

امکانات دانشکده شامل :

1- کتابخانه

2-سمعی بصری.

3-سایت.

4-سالن ورزشی برادران و خواهران.

5-سلف سرویس

6-سالن آمفی تئاتر

7.-بوفه.

8- انتشارات .

9- خوابگاه(خارج از فضای دانشکده).

10- نماز خانه.

کلید واژه ها: امکانات تجهیزات

آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۳۹۹