تاریخچه دانشکده توانبخشی اراک

تعداد بازدید:۳۷۴۳
تاریخچه:
 
دانشگاه علوم پزشکی اراک درجهت تربیت نیروی انسانی جوان وکارآمد باهدف ارائه خدمات وبهبودافراد آسیب دیده که به نوعی دچار مشکلات ذهنی وجسمی مبتلا شده اند اقدام به راه اندازی دانشکده توانبخشی در استان مرکزی نمود.
 
به استناد صادره دردویست وهجدهمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی  مورخ 9/5/91 با تأسیس دانشکده توانبخشی موافقت به عمل آمده واین دانشکده ازنیمسال اول تحصیلی91-92 دررشته کاردرمانی موفق به پذیرش دانشجو شد وفعالیت خودرا بطورمستقل آغازنمود همچنین از نیمسال دوم تحصیلی نیز باپذیرش دانشجو دردورشته گفتاردرمانی وشنوایی شناسی  در مقطع کارشناسی آغاز به کارنمود.درحال حاضر تعداد دانشجویانی که دراین دانشکده مشغول به  تحصیل می باشند بشرح ذیل می باشد:
1- رشته شنوایی شناسی :16 نفر
2- رشته کاردمانی :68 نفر
3- رشته گفتاردرمانی: 42 نفر
 
 
این دانشکده درساختمان شماره 2دانشگاه علوم پزشکی اراک واقع در شهرک مصطفی خمینی  کوی گلستان مستقر می باشد.
 
 

اسامی رؤسای دانشکده توانبخشی از بدو تاسیس :

1-جناب آقای فرهاد فاتحی.1391-1395

2-سرکارخانم دکترمحبوبه خورسندی1395-1396

3-جناب آقای دکتر حسن صلحی1396-1397

4-جناب آقای دکتر سید محمدجعفر حائری 1399-1397

5-جنابآقای دکتر  بهرام جلائی(سرپرست) 1399

6-سرکارخانم دکتر لیلا پورسعادت 1399

 
 
 
 
 
 

 

 

 

کلید واژه ها: تاریخچه ریاست دانشکده تاریخچه دانشکده توانبخشی

آخرین ویرایش۰۵ شهریور ۱۳۹۹