منشور اخلاقی دانشکده

تعداد بازدید:۱۳۱۲

بسمه تعالی

منشور اخلاقی دانشکده توانبخشی اراک

1-ما اعضای هیآت علمی و کارمندان دانشکده توانبخشی اراک جهت تحقق آرمان‌های انسانی و سازمانی، خود را متعهد، بلکه مفتخر به خدمت صادقانه به مردم دانسته، اجری وافر برای کرامت انسانی آنان قائلیم و ایمان داریم که رضای خالق وابسته به رضایت مخلوق است و جلب رضایت الهی و عمل در چارچوب مقررات و قوانین را از وظایف شرعی و اصلی خود در این راستا می‌دانیم.

2-حفظ نظم و آراستگی ظاهری در چارچوب شئونات اسلامی و اداری، رعایت احترام و نزاکت، عدل و انصاف و تلاش در جهت برقراری حاکمیت اخلاق اسلامی و انسانی را سرلوحه خدمت خود قرار می‌دهیم.

3-داشتن صداقت، صمیمیت، صراحت، شکیبایی و خوشرویی توام با برخورد مسئولانه نسبت به دانشجویان و مراجعین محترم از شاخص‌های رفتاری ما خواهد بود.

4-رازداری، خودداری از افشا اطلاعات و اسناد محرمانه دانشجویان وحفظ اسرار ارباب رجوع، پذیرش انتقادهای سازنده و موثر، خودداری از مظاهر فساد اداری (نظیر توصیه ، هدیه غیر متعارف و ...) و داشتن رفتار یکسان در برابر مراجعین را همواره به یاد خواهیم داشت.

5-تصمیم و عملکرد منطبق با اصول اعتقادی دین مبین اسلام  ، مدیریت مناسب زمان، وقت شناسی و نظم و ترتیب در امور، داشتن جدیت ، پشتکار، دلسوزی در انجام آموزش و تربیت دانشجو و امور محوله برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.

6-انجام وظایف آموزشی و درمانی  بر اساس اصل مشارکت، حفظ حرمت سازمان و عدم سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری و رعایت سلسله مراتب اداری به هنگام برخورد با دانشجویان  و مراجعین مورد توجه خاص ما قرار خواهد گرفت.

7-کوشش و تلاش مستمر در جهت استقرار و تقویت ارزشهای اخلاقی، اسلامی و اجتماعی در محیط های آموزشی و کار، ایجاد فضای صمیمی و اعتماد، پرهیز از تبعیض، شایعه‌سازی، تهمت ، غیبت و خبرچینی را وظیفه شرعی خود می دانیم.

8-کوشش در بکارگیری و استفاده بهینه ازعلوم و فن‌آوریهای جدید جهت تهیه و ارائه اطلاعات مستند و شفاف برای پاسخگویی به درخواست های دانشجویان و مراجعین، تجهیز و آماده سازی فضای مناسب آموزشی به منظور ارائه خدمات آموزشی مطلوب و ارزنده‌تر به دانشجویان و مراجعین را مورد توجه کامل قرار خواهیم داد.

9-از آنجائیکه رسالت اصلی دانشکده تلاش در جهت گسترش فرهنگ، آموزش و پژوهش در همه ابعاد  بمنظور حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه می باشد، ‌از این‌رو ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و بهداشتی و درمانی مناسب،‌ درمان صحیح و بموقع بیماران در مراکز توانبخشی تابعه و ترویج ‌فرهنگ ‌آموزش،‌ تحقیق ‌و‌ پژوهش،‌ بهسازی‌ و‌ باز‌آموزی ‌نیروی ‌انسانی ‌از‌ طریق ‌مشارکت ‌فعال ‌و‌ آموزش ‌مستمر ‌را‌ سر‌لوحه‌کار ‌خود قرار می‌دهیم.

کلید واژه ها: منشور اخلاقی منشور اخلاقی دانشکده توانبخشی اراک