کلینیک شنوایی شناسی طلوع

تعداد بازدید:۱۲۰۴

 

خدمات قابل ارائه در کلینیک شنوایی شناسی طلوع:

ارزیابی پایه شنوایی شامل ایمیتانس ادیومتری (تیمپانومتری و رفلکس آکوستیک)، ادیومتری تن خالص( راه هوایی و راه استخوانی)، ادیومتری گفتاری( آستانه آگاهی از گفتار، آستانه بازشناسی گفتار و امتیاز بازشناسی گفتار)

ارزیابی و توانبخشی وزوز

انجام آزمون های تکمیلی شنوایی شناسی مثل ABLB، SISI، Tone Decay

انجام آزمون ETF (ارزیابی عملکرد شیپور استاش)

انجام آزمون ABR (پاسخ شنیداری ساقه مغز) به صورت غربالگری ، آستانه گیری و تشخیصی 

انجام آزمون OAE (گسیل های صوتی گوش) 

 

برنامه حضور اساتید و کارشناس در کلینیک طلوع

گروه/ روزهای هفته شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
شنوایی شناسی          

 

آخرین ویرایش۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲