اعضا هیآت علمی گروه گفتاردرمانی

تعداد بازدید:۶۱۲۴

 

اعضا هیات علمی گفتار درمانی:

ردیف نام و نام خانوادگی استاد  
1 سرکار خانم دکتر سوسن صالحی CV
2 سرکارخانم اکرم ولی زاده CV
3 جناب آقای هادی ترابی CV

 

کلید واژه ها: اعضائ هیآت علمی هیات علمی دانشکده توانبخشی هیات علمی گروه گفتاردرمانی

آخرین ویرایش۳۰ خرداد ۱۴۰۳