کارشناسان آموزش

تعداد بازدید:۱۷۴۱

 

کارشناسان آموزش:

1- کارشناس آموزش رشته شنوایی شناسی : آقای عزیز مسلمی

2-کارشناس آموزش رشته کاردرمانی : آقای حسین محمدی

3- کارشناس آموزش رشته گفتاردرمانی : سرکار خانم مریم آجرلو

کلید واژه ها: کارشناس آموزش کارشناسان آموزش دانشکده توانبخشی دانشکده توانبخشی اراک دانشکده توانبخشی علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۹