ریاست

تعداد بازدید:۵۹۲۲

 

رئیس دانشکده:

جناب آقای دکتر حسین سلطانی نژاد

دکترای تخصصی کاردرمانی

 

  • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود.
  • ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی دانشکده.
  • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی. دانشکده.
  • ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابعه.
  • ارزیابی فعالیت سالیانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه.
  • ایجاد ارتباط و هماهنگی با معاونین دانشگاه جهت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در دانشکده.
  • نظارت بر عملکرد کادر غیرهیات علمی دانشکده و ارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران
    واحدهای تابعه و حل مشگلات مربوطه و ایجاد انگیزه و امید و پویایی در کلیه نیروهای زیر مجموعه دانشکده.​​​​​​

 

تماس با دفتر ریاست: 33684615

کلید واژه ها: ریاست دانشکده ریاست دانشکده توانبخشی اراک حوزه ریاست

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۴۰۲