معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۳۳۳۵

معاون پژوهشی : سرکار خانم  بهیه کهن سال

رزومه: CV

kohansal.b@gmail.com

تلفن داخلی: 33687645

 

وظایف معاونت پژوهشی  دانشکده علوم توانبخشی :

 

۱-برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات مناسب در مورد فعالیتهای پژوهشی ( بر اساس ضوابط پژوهشی دانشگاه) در شورای پژوهشی دانشگاه

۲-تدوین برنامه راهبردی پژوهشی دانشکده جهت اجرا و نظارت و ارزیابی مستمر آن و جهت نیل به اهداف برنامه

۳-برگزاری و شرکت در جلسات پژوهشی دانشکده ( شورای کمیته های پژوهشی و...) به منظور اتخاذ تصمیمات لازم در امور مربوط و نظارت مستمر برحسن اجرای مصوبات جلسات مزبور.

۴-برنامه ریزی جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی بین بخشی و برون بخشی.

۵-ارزیابی سالیانه مسئولین پژوهشی ( یا هسته پژوهشی ) ، گروههای آموزشی و اعلام آن به مسئولان ذیربط

۶-ارائه راهکارهای لازم به منظور تشویق و ترغیب اعضای هیئت علمی و کارشناسان در زمینه امور تحقیقاتی

۷-همکاری با معاون پژوهشی دانشگاه در امور پژوهشی و حضور فعالانه در جلسات مربوطه ، به منظور اجرای برنامه های راهبردی پژوهشی دانشگاه .

۸-ارائه پیشنهادات سازنده به معاون پژوهشی جهت طرح و بررسی در شورای پژوهشی دانشگاه

۹-تامین منابع اطلاعاتی لازم برای انجام پژوهش.

۱۰-راه اندازی و تاسیس مراکز تحقیقاتی در دانشکده.

۱۱-تشکیل و نظارت بر شورای سیاست گذاری منابع اطلاعاتی دانشکده.

۱۲-برقراری ارتباط  با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای داخل و خارج از کشور به منظور تقویت امر پژوهش و گسترش حیطه های آن و نهایتاً انجام پژوهش مشترک و ارائه مقالات بین المللی .۱۳-ایجاد بستر مناسب برای برگزاری سمینار ها و کنگره های تخصصی توانبخشی.

 

برنامه ریزی جهت امور پژوهشی مربوط به دانشجویان شامل :

 

۱-هدایت و نظارت  برکمیته پژوهشی دانشجویان دانشکده در جهت برنامه راهبردی دانشگاه

۲-تدارک بستر مناسب به منظور شکوفایی استعدادهای دانشجویی در زمینه های پژوهشی

۳-ایجاد بستر مناسب برای برگزاری سمینارهای داخلی و یا کشوری دانشجویی

 

برنامه ریزی برای سیستمهای اطلاع رسانی تحت پوشش شامل :

 

*برنامه ریزی و نظارت بر امور سیستم اطلاع رسانی پزشکی دانشکده ( کتابخانه ، شبکه اینترنت ، بانکهای اطلاعاتی و.........) و ارتقای کمی و کیفی این سیستم .

*تشویق و فعال نمودن اعضای هیئت علمی جهت شرکت در سمینار های ، کنگره ها و سخنرانیهای داخلی و خارجی.

 

 

 

    

کلید واژه ها: پژوهشی معاونت پژوهشی معاونت پژوهشی دانشکده توانبخشی اراک

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۴۰۳