اعضاء هیأت علمی گروه شنوایی شناسی

تعداد بازدید:۴۸۹۰

 

اعضا هیئت علمی گروه شنوایی شناسی:

ردیف نام استاد رزومه
1 خانم بهیه کهن سال CV
2 مهدی پناهیان CV
3 سیروان نجفی cv

 

 

کلید واژه ها: اعضائ هیات علمی مدیرگروه،رزومه اعضائ هیات علمی گروه شنوایی شناسی دانشکده توانبخشی

آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۴۰۲