سالن ورزشی

تعداد بازدید:۳۰۱۶
سالن ورزشی

سالن ورزشی دانشکده توانبخشی

مسئول سالن:آقای عباس صالحی

رزومه : دارنده نشان  استانی ورزش های پهلوانی(باستانی)

 

کلید واژه ها: سالن ورزشی

آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۳۹۹