پرشسنامه نیازسنجی برنامه های آموزشی ۹۹

عنوان فرم
 • 0
 • به نام خداوند جان و خرد استاد گرامی سلام علیکم : احتراما چك ليستي كه خدمت حضرتعالي / سرکارعالی مي باشد پيرامون تعيين اولويت هاي آموزشي اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک مي باشد. خواهشمند است چك ليست را با دقت مطالعه فرماييد و اولويت خود را با علامت تعيين نمایید .ضمنا به شما اطمینان داده می شود که اطلاعات این چک لیست محرمانه باقی بماند. امید است مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بتواند در جهت ارتقاء برنامه های رشد و بالندگی اعضای محترم هیات علمی گامهای مثمرثمری بردارد. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 1399
  1
 • دسته
  2
 • مشخصات استاد:
  3
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  4
 • مرتبه علمی*
  مربی
  استادیار
  دانشیار
  مقدار ۴
  مقدار ۵
  5
 • مدرک تحصیلی*
  فوق لیسانس
  متخصص بالینی
  Ph.D.
  فلوشیپ
  فوق تخصص
  6
 • نوع استخدام*
  ضريب K و متعهد خدمت
  پیمانی
  آزمایشی
  رسمی قطعی
  7
 • دانشکده محل خدمت*
  پزشکی
  دندانپزشکی
  پرستاری و مامایی
  پیراپزشکی
  بهداشت
  توانبخشی
  8
 • سابقه خدمت*
  6 ماه تا 5 سال
  6-11 سال
  12-17 سال
  18-23سال
  24سال به بالا
  9
 • الف ) بخش اولويت هاي آموزشي :*اولویت 1اولویت 2اولویت 3در اولویت نمی باشد
  1- روش های نوین تدريس در بالین (استانداردهای گزارش صبحگاهی ، راند آموزشی ...) :
  2- روش های نوین تدريس در تئوری:
  3- کاربرد بازی در آموزش پزشکی :
  4- کاربرد ابزارهای اجتماعی در آموزش پزشکی :
  5- استفاده از هوش هیجانی در تدریس :
  6-تدریس به روش گروهی (TBL ):
  7-روان شناسی یادگیری :
  8- آشنایی با آموزش مجازی :
  9- تکونولوژی آموزشی :
  10- شیوه های ارزشیابی دانشجویان در تئوری و بالین (DOPS- ASCE- …)
  11-استانداردسازی سئوالات :
  12- ارزیابی و اصلاح یادگیری خود تنظیمی دانشجویان با روشهای نوآورانه :
  13- مهارتهای ارتباطی :
  14- مهارت ارائه مشاوره به عنوان استاد مشاور :
  15- ارزیابی درونی :
  16- اعتباربخشی آموزشی در مراکز درمانی :
  17- اخلاق حرفه ای در آموزش پزشکی :
  18- كارگاه EBM
  19- ایده پردازی در فرآیندهای آموزش پزشکی
  10
 • ب) بخش توسعه فردي:*اولویت 1اولویت 2اولویت 3در اولویت نمی باشد
  1- مكالمه زبان انگليسي
  2- آشنايي با ويندوز و..
  3- چگونگي استفاده از دوره هاي فلوشيپ و دوره هاي كوتاه مدت وبلند مدت
  4- آشنايي با آيين نامه هاي ارتقاء اعضای هیات علمی
  5- كنترل خشم
  6- مهارت نه گفتن
  7- تفكر مثبت
  8- راز شاد زيستن
  9- مهارتهاي زندگي
  10-اصول تربيت در خانواده
  11- جريان شناسي سياسي
  12- تاريخ تحولات جهاني
  13- فلسفه حيات
  11
 • ج) بخش اولويتهاي اجرايي و مديريتي:*اولویت 1اولویت 2اولویت 3در اولویت نمی باشد
  1- مديريت زمان
  2- آشنایی با تصميم گيري اثربخش
  3- مديريت و رهبری در آموزش عالی سلامت در جهت دستیابی به اهداف بسته های تحول و نوآوری
  4- مديريت در بیمارستان
  5- تدوین برنامه ريزي استراتژيك و عملیاتی
  6-آشنايي با شيوه هاي ارزيابي ، نظارت و كنترل
  7- کلید طلایی ارتباطات
  8- مديريت بحران در حوادث غيرمترقبه در بیمارستان
  9- آشنايي با مديريت كيفيت جامع (TQM)
  10- مديريت كار گروهي (Team Work)
  11- مدیریت جلسات در سازمان
  12- انگیزش در سازمان
  13- تفکر انتقادی
  12
 • د) بخش ارائه خدمات درماني و ارتقاء سلامت*اولویت 1اولویت 2اولویت 3در اولویت نمی باشد
  1-چگونگي ثبت اطلاعات بيمار ، تكميل مدارك پزشكي (ثبت در رايانه ) و چگونگي ايجاد بانك اطلاعاتي
  2-آشنایی با قوانين و مقررات حرفه اي (تخصصي ، دانشگاهي )
  3-نحوه آموزش به بيمار
  4-اولويت بندي بيماران (ترياژ)
  5- اصول گزارش نویسی و پرونده نویسی
  13
 • و) ضمن تشکر و سپاس فراوان از وقتی که صرف تکمیل این چک لیست نمودید ، خواهشمند است اگر دوره هاي خاصی مد نظر شما مي باشد كه در بخشهاي فوق الذكر اشاره نشده است ، مرقوم فرماييد :*
  14