فرم نیازسنجی برگزاری کارگاه های توانمندسازی پژوهشی برای اساتید

اساتید گرامی خواهشمند است به ترتیب کارگاه های مورد نیاز خود را درلیست زیر مشخص فرمائید.
 • 0
 • گروه هدف: اعضای هیات علمی دانشکده
  1
 • اساتيد كارگاه: اعضاي هيئت علمي دانشگاه
  2
 • عناوین کارگاه ها:*خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
  1- مرور سیستماتیک
  2- متاآنالیز
  3- تحلیل آماری
  4- پژوهش در اموزش
  5- Spss پیشرفته
  6- روش تحقیق پیشرفته
  7- پروپوزال نویسی پیشرفته
  8- مقاله نویسی
  9- اخلاق حرفه ای
  10- نحوه داوری مقالات
  3
 • سایر عناوین پیشنهادی:*
  4
 • مدرس پیشنهادی:*
  5