فرم نیازسنجی برگزاری کارگاه های توانمند سازی پژوهشی برای دانشجویان

دانشجویان گرامی خواهشمند است به ترتیب کارگاه های مورد نیاز خود را درلیست زیر مشخص فرمائید.
 • 0
 • گروه هدف: دانشجويان دانشکده توانبخشی ترم 4 و بالاتر
  1
 • مكان برگزاري: دانشکده توانبخشی
  2
 • اساتيد كارگاه: اعضاي هيئت علمي دانشگاه
  3
 • عناوين كارگاه ها*خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
  1- معرفی موضوعات پژوهش در آموزش
  2- روش تحقیق
  3- پروپوزال نویسی
  4- مقاله نویسی
  5- اخلاق حرفه ای
  4
 • سایر عناوین پیشنهادی:*
  5