لیست کارگاههای پژوهشی توانمندی اساتید و فراگیران مرکز آموزشی درمانی آیت اله خوانساری بهمن و اسفندماه ۱۴۰۱

۰۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۳:۰۴ کد : ۳۲۱۵۸ اصلی
تعداد بازدید:۲۸۶
لیست کارگاههای پژوهشی توانمندی اساتید و فراگیران مرکز آموزشی درمانی آیت اله خوانساری بهمن و اسفندماه ۱۴۰۱

کلید واژه ها: کارگاه توانمندسازی دانشگاه علوم پزشکی اراک


نظر شما :