درباره ما (کتابخانه)

تعداد بازدید:۶۳۲

تاریخچه: 

کتابخانه دانشکده های بهداشت  و توانبحشی ابتدا  از سال 1390 فعالیت خود را با مجموعه کتابهای حوزه بهداشت  زیر نظر کتابخانه مرکزی آغاز نموده است. سپس در سال 1391مجموعه کتابهای تخصصی رشته های مرتبط با توانبخشی مجموعه خود را گسترش داد

اهداف:

هدف اصلی این کتابخانه گردآوری منابع علمی و آموزشی و همچنین اشاعه اطلاعات در راستای تقویت برنامه های آموزشی و پژوهشی دو  دانشکده بهداشت و توانبخشی  است. با توجه به اینکه وجود و غنای کتابخانه‌های تخصصی یکی از مؤلفه‌های مهم توسعه و زمینه‌ساز جریان نخبه پروری است، از این‌‌رو کتابخانه‌ی تخصصی دانشکده های بهداشت و توانبخشی  در تلاش جهت کمک به برنامه درسی پژوهشی دانشگاه،  کمک به تحقیق و پژوهش،  کمک به برنامه ریزی های آموزشی دانشگاه، تامین و تجهیز فضای مناسب جهت نگهداری منابع و تجهیزات و نیز بهره گیری بیشتر اعضا از کتابخانه و ارتفاء کمی و کیفی خدمات کتابخانه به منظور ارتقا کیفی آموزش و ‌ پژوهش فزون‌تر، با حمایت معاون محترم تحقیقات و  ریاست محترم دانشکده ها می باشد.

معرفی مجموعه :

مجموعه این کتابخانه مشتمل بر بیش از 6181 نسخه کتاب فارسی و 1112 نسخه کتاب لاتین، 15نشریه  فارسی، 91 عنوان پایان نامه  و  سمینار ، در زمینه بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط ، ارشد آموزش بهداشت، کاردرمانی، گفتار درمانی و شنوایی سنجی و موضوعات مرتبط با آنها است. تا حدود زیادی پاسخگوی نیازهای علمی و جامعه دانشگاهی می باشد.

تامین و گردآوری منابع چاپی مورد نیاز هر دو دانشکده، اعم از کتب فارسی ولاتین مطابق درخواست جامعه استفاده کننده کتابخانه  با تخصیص بودجه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، توسط کتابخانه مرکزی خرید و تهیه می شود. 

تمامی مراحل مجموعه سازی منابع کتابخانه  نظیر  فهرستنویسی، ورود اطلاعات در سیستم جامع نرم افزار کتابخانه و پرینت بارکدها توسط کتابداران متخصص کتابخانه مرکزی انجام می شود و در نهایت توسط کتابدار کتابخانه دانشکده منابع جدید ثبت دفتر و آماده سازی می گردد.

چشم انداز: 

کتابخانه دانشکده های بهداشت و توانیخشی در نظر دارد با ایجاد شرایط مناسب  در حیطه آموزشی، پژوهشی در بخش های زیر ارائه خدمت نماید و نقش موثری در ارتقاء سلامت جامعه و تولیدات علمی دانشگاه در حوزه علوم پزشکی داشته باشد:

  تامین مدارک و منابع علمی چاپی و الکترونیکی اعم از کتب ، نشریات ، بانک های اطلاعاتی ولوح های آموزشی / آموزش اعضای هیات علمی ، پژوهشگران و دانشجویان /   پاسخگویی به مراجعان /   به روز رسانی و تجهیز کتابخانه /  بکارگیری نیروی انسانی کارآمد، متعهد وتوانمند /  ارائه خدمات باکیفیت مطلوب وافزایش رضایت مندی مراجعه کنندگان

جامعه استفاده کننده: 

اساتید و دانشجویان بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط ، ارشد آموزش بهداشت، تغذیه، کاردرمانی، گفتار درمانی و شنوایی سنجی می باشند.

 

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹