معرفی معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۱۰۹۶


                          

 عضو هیات علمی گروه شنوایی شناسی
                    پست الکترونیکی:b.kohansal@arakmu.ac.ir
                            شماره تلفن: 33685006-086

بهیه کهن سال
معاون پژوهشی
دانشکده توانبخشی


        شرح وظایف:
        1-تعیین اولویت پژوهشی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی
2-بررسی و تدوین آیین نامه های پژوهشی دانشکده بر اساس آیین نامه های مرکزی دانشگاه
3-شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه
        4-آگاهی از آیین نامه های جدید به منظور تسهیل در امور پژوهش
5-برگزاری جلسات شورای پژوهشی در دانشکده
6-توسعه پژوهش های بین بخشی و بین دانشکده ای
7- ارسال مدارک و درخواست شرکت در کنگره های پژوهشی و فرصت های مطالعاتی خارج از کشور به معاونت پژوهشی دانشگاه
8-تلاش به منظور توسعه خدمات مشاوره ای
9-هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های روش تحقیق ،روش مقاله نویسی و..
10-فراهم سازی تسهیلات مشاوره به اساتید و دانشجویان در زمینه های پژوهشی
11-نیاز سنجی اساتید و دانشجویان در بانک های اطلاعاتی ،کتب و نشریات
12-تهیه لیست ژورنالها، کتب و نشریات مورد نیاز گروه های آموزشی و ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه
13-ارزشیابی فعالیت های پژوهشی اعضاء هیئت علمی
14-برسی مدارک و انتخاب پژوهشگران برتر در سطح دانشکده
15-تهیه گزارش عملکرد پژوهشی سالیانه اعضائ هیئت علمی دانشکده
16-انتخاب داور برای طرح های تحقیقاتی اعضائ هیات علمی دانشکده ارائه فیدبک داوری  ونهایتا اصلاح طرح های تحقیقاتی
17-تصویب طرح های تحقیقاتی اعضاء هیات علمی دانشکده
18-شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه های دانشجویی به عنوان یکی از دستاوردهای اتمام آموزش عالی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
19- ارزشیابی فعالیت کارشناسان حوزه معاونت پژوهشی
 

آخرین ویرایش۱۶ دی ۱۳۹۹