ارتباط با ما

تعداد بازدید:۴۸۵

تاریخچه:

دانشگاه علوم پزشکی اراک درجهت تربیت نیروی انسانی جوان وکارآمد باهدف ارائه خدمات وبهبودافراد آسیب دیده که به نوعی دچار مشکلات ذهنی وجسمی مبتلا شده اند اقدام به راه اندازی دانشکده توانبخشی در استان مرکزی نمود.

به استناد صادره دردویست وهجدهمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی  مورخ 9/5/91 با تأسیس دانشکده توانبخشی موافقت به عمل آمده واین دانشکده ازنیمسال اول تحصیلی91-92 دررشته کاردرمانی موفق به پذیرش دانشجو شد وفعالیت خودرا بطورمستقل آغازنمود همچنین از نیمسال دوم تحصیلی نیز باپذیرش دانشجو دردورشته گفتاردرمانی وشنوایی شناسی آغاز به کارنمود.درحال حاضر 27 نفر دانشجو در رشته شنوایی شناسی و 75نفر در رشته کار درمانی و نیز 49 دانشجو در رشته گفتار درمانی بصورت روزانه در حال تحصیل می باشند.

این دانشکده درساختمان شماره 2دانشگاه علوم پزشکی اراک واقع در شهرک مصطفی خمینی  کوی گلستان مستقر می باشد.

 

کلید واژه ها: ارتباط با ما دانشکده توانبخشی

آخرین ویرایش۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹