واحد سمعی و بصری

تعداد بازدید:۹۵۰

مسئول: سرکارخانم فراهانی

وظایف:

۱ـ شرکت در همایش ها ،مراسم و گردهمایی ها ی علمی و فرهنگی و تهیه تصاویر و فیلم از آنها برای دانشکده علوم توانبخشی

۲ـ ویرایش تصاویر و فیلم جمع آوری شده از مراسم و گردهمایی علمی و فرهنگی دانشکده

۳ـ بایگانی تصاویر و فیلم های جمع آوری شده در مراسم و گردهمایی های علمی و فرهنگی دانشکده

۴ـ همکاری با واحد و روابط عمومی و سایت اینترنتی  در تامین تصاویر اخبار و سایر تصاویر مورد نیاز .

۵ـ تهیه مجموعه ای از فیلم های آموزشی و برنامه های صوتی و کتابهای صوتی آموزشی جهت استفاده دانشجویان و اعضای هیات علمی .

۶ـ تحویل گرفتن و نگهداری از تجهیزات سمعی بصری

 

کلید واژه ها: سمعی بصری

آخرین ویرایش۰۵ شهریور ۱۳۹۹