مطالب مرتبط با کلید واژه

منیژه تاج آبادی


مسئول مرکز

 مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پرستاری شازند      سرکارخانم منیژه تاج آبادی کارشناسی پرستاری-کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی شازند - خیابان عباس آباد - نرسیده به سراب - دانشگاه پیام نور تلفن: 08638221799   ایمیل: mantajfar@gmail.com   وظایف: 1.هماهنگی با اداره آموزش و مدیران گروه ها                                                                             2.هماهنگی و نظارت در برگزاری آزمون پایانی ...

مسئول پورتال دانشکده

  سرکارخانم منیژه تاج آبادی کارشناس پرستاری شازند - خیابان عباس آباد - نرسیده به سراب - دانشگاه پیام نور تلفن: 08638221799   ایمیل: mantajfar@gmail.com   وظایف: 1- مدیریت منوها و مدیریت صفحات (شامل اعمال تغییرات لازم در منوهای افقی و عمودی، ساخت صفحات جدید و ویرایش و ایجاد لینک ...

معرفی مرکز

مدرسین درس اصول و فنون پرستاری : جناب آقای هادی جعفری منش کارشناس: سرکار خانم منیژه تاج آبادی   هدف از تاسیس این مرکز: مرکز مهارت های بالینی بافراهم آوردن وسایل کمک آموزشی ،معاینه فیزیکی و مدلها ،فرصتی ایجاد میکند تا دانشجویان پرستاری ...

مسئول پورتال

سرکارخانم منیژه تاج آبادی کارشناسی پرستاری- کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی   شازند - خیابان عباس آباد - نرسیده به سراب - دانشگاه پیام نور تلفن: 08638221799   ایمیل: mantajfar@gmail.com   وظایف: 1- مدیریت منوها و مدیریت صفحات (شامل اعمال تغییرات لازم در منوهای افقی و عمودی، ساخت صفحات جدید و ...

مسئول آموزش

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:#e3c1b9; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...