مطالب مرتبط با کلید واژه

اعضای هیات علمی


اعضای هیأت علمی(برنامه کاری و رزومه)

    اعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری شازند    ردیف نام و نام خانوادگی سمت گرایش برنامه  کاری رزومه 1 محمد گلی طالب ریاست پرستاری ویژه نیم سال دوم 1402-1401 CV 2 مهدی هرورانی معاون آموزشی  و پژوهشی پرستاری داخلی جراحی نیم سال دوم  1402-1401 CV 3 هادی جعفری منش هیات علمی پرستاری داخلی جراحی نیم سال دوم  1402-1401 CV 4 دکتر سهیلا شمسی خانی هیات علمی پرستاری روان نیم سال ...