بازدید از نانوایی روستاهای نورآباد و کزاز توزیع الکل و ماسک و آموزش نحوه ضد عفونی نانوایی توسط بهورز خانه بهداشت نورآبادو کزاز

۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۴ کد : ۸۱۶۲ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۰۹
بازدید از نانوایی روستاهای نورآباد و کزاز توزیع الکل و ماسک و آموزش نحوه ضد عفونی نانوایی توسط بهورز خانه بهداشت نورآبادو کزاز

کلید واژه ها: نانوایی


( ۲ )

نظر شما :