آرشیو اخبار

افزایش بهره‌وری با ارتقای کیفیت آمار رسمی

بر اساس اعلام رییس گروه ارزیابی کیفیت آمارهای دفتر استانداردها و نظارت بر طرح های مرکز آمار ایران ، چندی پیش شورای‌عالی آمار به ‌موجب مصوبه شصتمین جلسه خود از«نشان کیفیت آمارهای رسمی ایران» رونمایی کرد. همواره موضوع کیفیت آمارهای ارائه ‌شده، دغدغه اصلی استفاده‌‌‌کنندگان و تولیدکنندگان آمار بوده است؛ از این‌رو، همزمان با نوین‌سازی آمارهای رسمی و نظام آماری، توجه به مقوله کیفیت آمارِ تولید و منتشر شده نیز اهمیت دو‌چندانی یافته است.

ادامه مطلب