اطلاعیه - آرشیو

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تاکید کرد:

در شرایط دشوار سازمانی، مدیران مالی نقش بسزایی در روند مدیریتی دارند

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در همایش بررسی نظام نوین مالی در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور، بر نقش موثر عملکرد مدیران مالی و بودجه در روند مدیریتی کلان و عملیاتی در شرایط دشوار سازمانی و اهمیت آرامش روحی آنها در چنین شرایطی، تاکید کرد.

ادامه مطلب