اطلاعیه - آرشیو

دکتر ظفری مدیر کل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت: سامانۀ رزرو مهمانسراهای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور آماده بهره‌برداری می‌باشد

دکتر ظفری مدیر کل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت: سامانۀ رزرو مهمانسراهای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور آماده بهره‌برداری می‌باشد

دکتر ظفری گفت: این سامانه در مرحلۀ اول به سامانۀ کشوری اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی کلیۀ دانشگاه‌ها و سازمان‌های تابعه متصل و این عزیزان می‌توانند صرفاً با وارد نمودن شماره ملی و تلفن همراه خود به‌راحتی وارد سامانه شده و از خدمات آن بهره‌مند شوند و در مرحلۀ بعدی به‌زودی شاهد اتصال آن به سامانۀ کارکنان شرکتی نیز خواهیم بود.

ادامه مطلب
رئیس گروه ارزیابی، انتخاب و توسعه مدیران وزارت بهداشت: احراز پست‌های مدیریتی پایه و میانی در نظام سلامت، منوط به اخذ تاییدیه از کانون ارزیابی شایستگی حرفه‌ای مدیران وزارت بهداشت

رئیس گروه ارزیابی، انتخاب و توسعه مدیران وزارت بهداشت: احراز پست‌های مدیریتی پایه و میانی در نظام سلامت، منوط به اخذ تاییدیه از کانون ارزیابی شایستگی حرفه‌ای مدیران وزارت بهداشت

خانم فرید با بیان این‌که در کانون ارزیابی شایستگی حرفه‌ای مدیران وزارت بهداشت متقاضیان پست‌های مدیریتی از فیلترهای مختلفی عبور می‌کنند تا شایستگی آنان برای پست‌های مذکور احراز و اثبات شود گفت: ارزیابان کشوری در این کانون با استفاده از چک‌لیست‌های سازمان اداری و استخدامی و طبق شاخص‌های بومی‌سازی شده در حوزه مدیریت سلامت، متقاضیان پست‌های مدیریتی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

ادامه مطلب