معرفی معاون توسعه مدیریت و منابع

تعداد بازدید:۶۰۲۰

آقای عبدالصمد صمدی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

 

 

سابقۀ خدمت: 16 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، معاونت توسعه مدیریت و منابع

شمارۀ تلفن مستقیم: 33137400-086

شمارۀ نمابر: 33130352-086

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2240

کلید واژه ها: دانشگاه علوم پزشکی اراک عبدالصمد صمدی معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت توسعه مدیریت و منابع خیابان علم الهدی آدرس محل کار سابقۀ خدمت مدرک تحصیلی شمارۀ تلفن مستقیم شمارۀ تلفن داخلی

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱