مطالب مرتبط با کلید واژه

تبدیل وضعیت


دکتر رحیمی در شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع: حفظ امنیت سلامت مردم منوط به تأمین به‌موقع منابع و جذب نیروی انسانی متخصص

دکتر رحیمی در شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع: حفظ امنیت سلامت مردم منوط به تأمین به‌موقع منابع و جذب نیروی انسانی متخصص گالری

دکتر بهروز رحیمی در جلسۀ شورای مدیران معاونت توسعه وزارت بهداشت با تأکید بر اهمیت تأمین به‌موقع منابع مالی و جذب نیروی انسانی متخصص در وزارت بهداشت بیان کرد: مهم‌ترین رسالت وزارت بهداشت، تأمین سلامت مردم است که این مهم در صورت تخصیص و تزریق به‌موقع بودجه مناسب و همچنین تأمین نیروی انسانی متخصص توسط سازمان‌های ذی‌ربط محقق می‌شود و این امر نیاز به توجه بیشتری توسط این سازمان‌ها دارد.

ادامه مطلب