مطالب مرتبط با کلید واژه

معاون توسعۀ مدیریت و منابع وزارت بهداشت


اصلاح روش‌های مدیریت سنتی در نظام سلامت با تغییر الگوها

اصلاح روش‌های مدیریت سنتی در نظام سلامت با تغییر الگوها گالری

معاون توسعۀ مدیریت و منابع وزارت بهداشت در اجلاس معاونین توسعۀ دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور و سازمان‌های وابسته: روش‌های مدیریت سنتی در نظام سلامت با تغییر الگوها باید اصلاح شود.

ادامه مطلب