مطالب مرتبط با کلید واژه

اداره کل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت


دکتر ظفری مدیر کل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت: سامانۀ رزرو مهمانسراهای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور آماده بهره‌برداری می‌باشد

دکتر ظفری مدیر کل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت: سامانۀ رزرو مهمانسراهای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور آماده بهره‌برداری می‌باشد

دکتر ظفری گفت: این سامانه در مرحلۀ اول به سامانۀ کشوری اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی کلیۀ دانشگاه‌ها و سازمان‌های تابعه متصل و این عزیزان می‌توانند صرفاً با وارد نمودن شماره ملی و تلفن همراه خود به‌راحتی وارد سامانه شده و از خدمات آن بهره‌مند شوند و در مرحلۀ بعدی به‌زودی شاهد اتصال آن به سامانۀ کارکنان شرکتی نیز خواهیم بود.

ادامه مطلب